1518438274.jpg

Skilsmisse

Min skilsmisserådgivning og terapi for skilte er et tilbud til dig, der enten står midt i en skilsmisse eller har oplevet skilsmisse længere tilbage. Rigtig mange forældre har god gavn af skilsmisserådgivning, som støtter dem til at finde fodfæste igen – til glæde for både dem selv og deres børn. Af samme grund vil jeg også gerne hjælpe dig.

Et forløb kan bestå af individuelle eller fælles samtaler. I nogle tilfælde deltager børnene også. Det er dog noget, jeg aftaler med dig.

Fælles skilsmisserådgivning

Efter et brud er det vigtigste for børn, at deres forældre får etableret et godt samarbejde og har øje for børnenes behov. Fælles skilsmisserådgivning kan udgøre en tryg ramme for, at man kan arbejde på at styrke det fælles forældresamarbejde.

Jeg tilbyder skilsmisserådgivning, som kan omhandle:

Hvordan fortæller vi det til børnene?

Hvordan udvikler vi et godt forældresamarbejde omkring børnene?

Hvordan støtter vi vores børn i livet med skilte forældre?