tim-chow-9IcKPSQ9G5Q-unsplash.jpg

INdividuel terapi

Min tilgang til terapi og menneskelige vækstprocesser tager udgangspunkt i en del forskellige terapeutiske traditioner. Den røde tråd er, at jeg vægter relationen og trygheden højt. Det vil sige, at et terapeutisk forløb bygges op omkring kontakten til det menneske, du er i dag – med fokus på dine ressourcer og de potentialer, du ønsker at udvikle og bringe i spil i dit liv. Dette kan f.eks. foregå med en undersøgelse af, på hvilke måder din fortid spiller ind i din nutid, i en tillidsfuld atmosfære og med et tempo, der er passende for dig.

Med nærvær og respekt finder vi sammen mål og retning for din proces. Mit ønske er at skabe en tryg platform til brydning af fastlåste mønstre. Derigennem kan der opstå ny indsigt, ressourcer og færdigheder til at skabe forandringer for det liv, du ønsker at leve fremover.